ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ อันดับดิน Alfisols  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 51 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า

ชุดดินบ้านไผ่ (Bpi)
ชุดดินชลบุรี (Cb)
ชุดดินจตุรัส (Ct)
ชุดดินเดิมบาง (Db)
ชุดดินดงยางเอน (Don)
ชุดดินหางดง (Hd)
ชุดดินหุบกระพง (Hg)
ชุดดินกำบง (Kg)
ชุดดินกุลาร้องไห้ (Ki)
ชุดดินกำแพงเพชร (Kp)
 
หน้าที่   [1]  2  3  4  5  6