ผลการสืบค้น
   
ชุดดินในอันดับ กลุ่มดินย่อย Aeric (Plinthic)  ที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 6 ชุดดิน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ชุดดินบุณฑริก (Bt)
ชุดดินชุมแสง (Cs)
ชุดดินเดิมบาง (Db)
ชุดดินมโนรมย์ (Mn)
ชุดดินอ้น (On)
ชุดดินท่าตูม (Tt)
 
หน้าที่   [1]