สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Tha Li(Tl)      ท่าลี่
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
53676.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-12  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
12.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.20  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.40  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
51.10  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.54  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
7.95  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
3.11  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.63  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.16  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
11.85  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
7.74  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
19.59  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
16.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
74.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
72.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
60.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
.34  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล