สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Sop Prap(So)      สบปราบ
ชั้นดินที่ 1 | 2 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-49  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-18  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
18.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
4.32  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
34.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
262.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.81  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
33.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
11.60  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.60  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
46.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
12.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
58.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
63.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
119.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
73.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
79.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
70.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล