สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Si Khiu(Si)      สีคิ้ว
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-13  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
13.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.58  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
74.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.60  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
3.75  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.74  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.21  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.05  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
4.75  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
3.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
8.55  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
5.13  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
57.60  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
93.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
56.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
200.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล