สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Roi Et(Re)      ร้อยเอ็ด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-19  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
19.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.20  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.55  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.15  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
16.10  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
66.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.33  
ไนโตรเจน (%)  
.03  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.60  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.20  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
1.50  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
3.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
2.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
12.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
88.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
59.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
20.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล