สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phon Phisai(Pp)      โพนพิสัย
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
5/6892  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-5  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.35  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.45  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
4.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
79.60  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.66  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.70  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
6.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
9.10  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
5.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
86.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
55.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
32.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
25.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล