สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Pong Thong(Po)      โป่งตอง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-1170  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-7  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
7.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.70  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
13.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
180.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.63  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
7.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
6.00  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
13.70  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
16.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
29.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
21.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
66.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
64.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
46.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
34.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล