สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phimai(Pm)      พิมาย
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pb-495  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
20.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.75  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
1.05  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
26.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
65.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.33  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
12.00  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
4.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.90  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
3.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
20.50  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
14.50  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
35.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
30.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
50.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
68.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
59.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
320.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล