สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phetchabun(Pe)      เพชรบูรณ์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
518743.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-17  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
17.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.25  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.25  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
18.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
116.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.96  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
4.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.60  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
6.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.90  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
12.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
9.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
69.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
65.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
52.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
160.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล