สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Nakhon Pathom(Np)      นครปฐม
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
3/14970  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
20.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.80  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
21.70  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
130.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.41  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
20.60  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
2.70  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.40  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
24.00  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
8.70  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
32.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
23.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
51.60  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
73.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
490.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล