สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Mae Rim(Mr)      แม่ริม
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-1447  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-12  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
12.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.80  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
36.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
94.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.94  
ไนโตรเจน (%)  
.11  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
3.30  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
4.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
8.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
6.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
40.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
71.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
50.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
.20  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล