สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Kamphaeng Saen(Ks)      กำแพงแสน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pb-543  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-30  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
30.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
7.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
6.40  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.90  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
47.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
175.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.22  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
10.60  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.60  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.80  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
13.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
3.30  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
16.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
15.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
85.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
89.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
80.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
10.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล