สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Khlong Chak(Kc)      คลองซาก
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
2-12966  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-9  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
9.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.35  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
116.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
292.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.80  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
12.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
2.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
15.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
10.50  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
25.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
18.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
51.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
83.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
59.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
539.00