สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Don Chedi(Dc)      ดอนเจดีย์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pj 137  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-23/26  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
26.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.95  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
49.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
142.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.58  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.80  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.10  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
6.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
3.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
60.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
64.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
36.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
127.40  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล