สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chok Chai(Ci)      โชคชัย
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-7/11  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
11.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.65  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.30  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
10.50  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
102.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.81  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
4.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
6.70  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
9.60  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
16.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
12.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
25.50  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
52.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
41.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
54.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล