สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 122 ชุดดิน
Klt | Km | Knk | Koi | Kp | Ks | Kt | Lam | Lb | Lh | Li | Ll | Ln | Lo | Ls | Ly | Mk | Mr | Mt | Nal | Nat | Nb | Ncu | Nd | Ng | Nk | Nm | Nok | Ns | Ntm | Ntn | Oc | Pac | Pad | Pao | Pb | Pc | Pe | Pga | Pk | Png | Po | Pon | Pp | Ps | Pto | Ptu | Rg | Ro | Sa | Sat | Sd | Sg | Si | Ska | Sn | So | Sp | Su | Suk | Sw | Tac | Td | Te | Tg | Ti | Tim | Tk | Tkn | Tl | Tm | Tng | Tp | Tph | Tu | Ty | Ub | Wc | Wi | Wn | Ws | Ya | Yg | Yl | Yt | Ak | Bb | Bg | Bh | Bng | Bpi | Br | Cd | Ce | Cg | Ch | Chl | Ci | Ckr | Cm | Cp | Cph | Ct | Dc | Dk | Don | Dp | Dr | Ds | Fd | Hc | Hg | Ho | Hp | Ht | Hy | Kbi | Kc | Kg | Kh | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ท่าอุเทน   Tha Uthen(Tu)

กลุ่มชุดดิน :
  24
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-29/11
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy over clayey-skeletal, siliceous over kaolinitic, subactive, noncemented, isohyperthermic Oxyaquic Haplorthods.
สถานที่พบ  
บ้านดอนดู่ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
รหัสระวางแผนที่  
5844 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Si Songkhram
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
418460
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
130-170
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2163.3
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous forest with some shifting cultivation.ป่าเบญจพรรณกับการทำไร่เลื่อนลอยบางแห่ง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
19   กุมภาพันธ์   2512