สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 122 ชุดดิน
Klt | Km | Knk | Koi | Kp | Ks | Kt | Lam | Lb | Lh | Li | Ll | Ln | Lo | Ls | Ly | Mk | Mr | Mt | Nal | Nat | Nb | Ncu | Nd | Ng | Nk | Nm | Nok | Ns | Ntm | Ntn | Oc | Pac | Pad | Pao | Pb | Pc | Pe | Pga | Pk | Png | Po | Pon | Pp | Ps | Pto | Ptu | Rg | Ro | Sa | Sat | Sd | Sg | Si | Ska | Sn | So | Sp | Su | Suk | Sw | Tac | Td | Te | Tg | Ti | Tim | Tk | Tkn | Tl | Tm | Tng | Tp | Tph | Tu | Ty | Ub | Wc | Wi | Wn | Ws | Ya | Yg | Yl | Yt | Ak | Bb | Bg | Bh | Bng | Bpi | Br | Cd | Ce | Cg | Ch | Chl | Ci | Ckr | Cm | Cp | Cph | Ct | Dc | Dk | Don | Dp | Dr | Ds | Fd | Hc | Hg | Ho | Hp | Ht | Hy | Kbi | Kc | Kg | Kh | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  สรรพยา   Sapphaya(Sa)

กลุ่มชุดดิน :
  21
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-52/103
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Aquic Ustifluvents.
สถานที่พบ  
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของวัดชัยราช บ้านวังคา ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รหัสระวางแผนที่  
4936 II
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Ratchaburi
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
889138
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
5
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1051.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted rice and mung bean during dry seasonข้าวนาดำ และปลูกถั่วเขียวในระหว่างฤดูแล้ง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
20   พฤษภาคม   2524