สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 130 ชุดดิน
Klt | Km | Kmr | Knk | Koi | Kp | Ks | Kt | Lam | Lan | Lh | Ll | Ln | Lo | Ls | Ly | Mik | Ml | Mr | Mt | Nal | Nat | Nb | Ncu | Nd | Ng | Ni | Nk | Nok | Ntm | Ntn | Oc | Pac | Pad | Pao | Pat | Pc | Pe | Pga | Pi | Pk | Pkm | Png | Po | Pon | Pp | Ps | Pto | Ptu | Py | Pym | Rg | Ro | Ry | Sat | Sd | Sg | Sh | Si | Ska | Sn | Sng | So | Sp | Su | Suk | Sw | Tac | Td | Te | Tg | Ti | Tim | Tk | Tl | Tm | Tng | Tp | Tu | Ty | Ud | Wat | Wc | Wi | Wn | Ws | Ya | Yg | Yk | Yl | Yt | Ak | Bb | Bc | Bg | Bh | Bng | Bpi | Bt | Bu | Cd | Ce | Ch | Chl | Ci | Ckr | Cp | Cpg | Ct | Cu | Dc | Dk | Don | Dr | Ds | Dt | Fd | Hc | Hg | Hh | Ho | Hp | Ht | Kat | Kbi | Kc | Kg | Kh | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  นาทอน   Na Thon(Ntn)

กลุ่มชุดดิน :
  53
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-67/151
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Haplohumults
สถานที่พบ  
-9
รหัสระวางแผนที่  
4923 II
ชื่อระวางแผนที่  
King Amphoe Thung Wa
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
780583
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30-100
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2000
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forestป่าดิบชื้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
23   ธันวาคม   2517