สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 40 ชุดดิน
Kmr | Kyo | La | Lk | Mak | Ms | Mta | Na | Ni | Nn | On | Pat | Pi | Pkm | Pn | Pth | Pym | Re | Rn | Sb | Sk | Sng | St | Tn | Tq | Tr | Tt | Utt | Wa | Wat | Wb | Yk | Ban | Bbg | Bpo | Bt | Ck | Db | Hk | Kat |

ชื่อชุดดิน  :

  ช่องแค   Chong Kae(Ck)

กลุ่มชุดดิน :
  1
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
C-3/8
การจำแนกดิน  
Very-fine, smectitic, isohyperthermic (Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts.
สถานที่พบ  
2 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของเขาตีหิน บ้านสะกระเบื้อง ตำบลช่องแก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5138 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Lop Buri
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
648532
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
13
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1211.9
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.1
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted riceข้าวนาดำ
อื่นๆ  
wide cracks and gilgai relief on soils
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
14   เมษายน   2509