สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 113 ชุดดิน
Kl | Ko | Koy | Kp | Kut | Kyo | La | Lam | Lgu | Li | Lp | Ma | Mak | Mik | Mn | Ms | Mta | Mu | Na | Nb | Nn | Np | Nw | Ok | On | Pat | Paw | Ph | Pm | Pn | Pti | Ptg | Pth | Ptl | Py | Pym | Ra | Ran | Rb | Re | Rn | Rs | Ry | Sa | Sai | Sak | Sb | Se | Sg | Sin | Sk | Sm | Sng | Sri | Ss | St | Stn | Stu | Ta | Tan | Tc | Tkt | Tm | Tn | Tph | Tq | Tr | Ts | Tsl | Tsr | Tt | Tuk | Ub | Utt | Vi | Wa | Wat | Wp | Yk | Ay | Ba | Ban | Bc | Bh | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bpg | Bph | Bpo | Br | Bu | Ca | Cb | Cc | Ck | Cr | Cs | Ct | Cya | Cyi | Db | Dc | Dl | Dm | Gk | Hd | Hh | Hk | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  เชียรใหญ่   Chian Yai(Cyi)

กลุ่มชุดดิน :
  10
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-62/135
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, superactive, acid, isohyperthermic Haplic Sulfaquents
สถานที่พบ  
ประมาณ 8.5 กิโลเมตรจากบ้านบอลอ ตำบลสวนหลวง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสระวางแผนที่  
5025 III
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Chian Yai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
145424
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
1-5
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
ไม่มีข้อมูล
พืชพรรณปกคลุมดิน  
melaleuca leucodendronmelaleuca leucodendron
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
26   กรกฎาคม   2520