สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 105 ชุดดิน
Kl | Kmr | Kp | Kut | La | Lgu | Lk | Lp | Ma | Mak | Mn | Ms | Mta | Mu | Na | Ncu | Nk | Nn | Np | Nw | Oc | Ok | On | Pao | Pat | Paw | Ph | Pi | Pkm | Pm | Pn | Pti | Ptg | Pth | Ptl | Pym | Ra | Ran | Rb | Rs | Sb | Se | Sin | Sk | Ska | Sm | Ss | St | Stn | Stu | Ta | Tan | Tc | Ti | Tkt | Tn | Tq | Tr | Ts | Tsl | Tsr | Tt | Tu | Tuk | Ub | Utt | Wa | Wat | Wb | Wc | Wi | Wp | Ak | Ay | Ba | Ban | Bb | Bh | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bpg | Bph | Bpi | Bpo | Br | Ca | Cc | Ck | Cr | Cs | Ct | Cya | Cyi | Db | Dl | Dm | Gk | Hd | Hk | Kat | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  ฉะเชิงเทรา   Chachoengsao(Cc)

กลุ่มชุดดิน :
  3
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
6
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Ustic Dystraquerts.
สถานที่พบ  
50 เมตร ทางทิศตะวันออกของถนนหลวงหมายเลข 121 บ้านคลองลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสระวางแผนที่  
5236 III
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Chachoengsao
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
3
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1244.2
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted riceข้าวนาดำ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
22   มกราคม   2524