สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 1 ชุดดิน
Br |

ชื่อชุดดิน  :

  บุรีรัมย์   Buri Ram(Br)

กลุ่มชุดดิน :
  28
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-21/4
การจำแนกดิน  
Fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Epiaquerts.
สถานที่พบ  
ประมาณ 1 กิโลเมตร ทางด้านขวาของถนนบุรีรัมย์ถึงปากคอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสระวางแผนที่  
5655 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Buri Ram
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
155
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1200
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mainly used for transplanted riceส่วนใหญ่ใช้สำหรับปลูกข้าวนาดำ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
17   มกราคม   2514