สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 2 ชุดดิน
Nm | Ps |

ชื่อชุดดิน  :

  ภูสนา   Phu Sana(Ps)

กลุ่มชุดดิน :
  56
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N 26/21
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, isohyperthermic Kanhaplic Haplustults.
สถานที่พบ  
ด้านซ้ายของถนนเลย-เชียงคาน ที่กิโลเมตรที่ 230 อำเภอเมือง จังหวัดเลย
รหัสระวางแผนที่  
5043 III
ชื่อระวางแผนที่  
Ban That
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
ไม่มีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1238.1
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.5
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp forestป่าเต็งรัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
15   มีนาคม   2515