สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 1 ชุดดิน
Tl |

ชื่อชุดดิน  :

  ท่าลี่   Tha Li(Tl)

กลุ่มชุดดิน :
  47
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-26/22
การจำแนกดิน  
Clayey-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
ประมาณ 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านโคกใหญ่ อยู่ด้านซ้ายของถนนบ้านสามแยก-ท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
รหัสระวางแผนที่  
5344 III
ชื่อระวางแผนที่  
Ban That
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
380-400
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1238.1
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.5
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous forest.ป่าเบญจพรรณ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
    ไม่มีข้อมูล