สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 6 ชุดดิน
La | Ls | Ss | Tph | Bpo | Cph |

ชื่อชุดดิน  :

  ชุมพลบุรี   Chumphon Buri(Cph)

กลุ่มชุดดิน :
  38
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-19/11
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Dystrustepts.
สถานที่พบ  
ประมาณ 1.5 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
รหัสระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
562965
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
120
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1200
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
secondary dipterocarp forest and some spiny shrubsป่าเต็งรังทุติยภูมิ และพืชที่มีหนามบางชนิด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
19   พฤษภาคม   2523