สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 104 ชุดดิน
Kl | Kmr | Ko | Koy | Kut | Kyo | La | Lgu | Lk | Lp | Ma | Mak | Mn | Ms | Mta | Mu | Na | Ni | Nn | Np | Nw | Ok | On | Pat | Paw | Ph | Pi | Pkm | Pm | Pn | Pti | Ptg | Pth | Ptl | Pym | Ra | Ran | Rb | Re | Rn | Rs | Sai | Sak | Sb | Se | Sin | Sk | Sm | Sng | Sri | Ss | St | Stn | Stu | Ta | Tan | Tc | Tkt | Tn | Tq | Tr | Ts | Tsl | Tsr | Tt | Tuk | Ud | Utt | Vi | Wa | Wat | Wb | Wp | Yk | Ay | Ba | Ban | Bbg | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bpg | Bph | Bpo | Bt | Ca | Cb | Cc | Ck | Cr | Cs | Cya | Cyi | Db | Dl | Dm | Gk | Hd | Hk | Kat | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  สระบุรี   Saraburi(Sb)

กลุ่มชุดดิน :
  4
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-51/69
การจำแนกดิน  
Very-fine, mixed, semiactive, isohyperthermic (Aeric) Ustic Endoaquerts.
สถานที่พบ  
ประมาณ 100 เมตรไปทางทิศเหนือ ที่กิโลเมตรที่ 6 ของถนนจากบ้านดอนไร่ ไปบ้านโคกหมอก ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5038 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Doembang Nangbuat
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
114369
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
15
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1211.9
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.1
พืชพรรณปกคลุมดิน  
paddy and sugar caneนาข้าวและอ้อย
อื่นๆ  
cracks width >1 cm at depth 22 cm
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
17   กุมภาพันธ์   2540