สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 105 ชุดดิน
Kl | Ko | Kyo | La | Lam | Lan | Lb | Lh | Lk | Lp | Ls | Ma | Mak | Mik | Mk | Mn | Na | Nb | Ni | Nk | Nn | Np | Ok | On | Pat | Pb | Pi | Pn | Pth | Ptl | Py | Pym | Rb | Re | Ro | Rs | Sa | Sai | Sak | Sb | Se | Sh | Sin | Sk | Sm | Sng | Ss | St | Stn | Stu | Sw | Tan | Tc | Tg | Tkn | Tp | Tph | Tq | Tr | Ts | Tt | Tu | Ud | Vi | Wa | Yk | Ay | Ba | Ban | Bbg | Bc | Bh | Bk | Bl | Bm | Bn | Bng | Bp | Bpg | Bph | Bpo | Br | Bu | Ca | Cb | Cc | Chl | Ck | Cm | Cph | Cr | Cs | Ct | Cya | Db | Dc | Dl | Dm | Hd | Hg | Hh | Hk | Hp | Kat | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  บางเขน   Bang Khen(Bn)

กลุ่มชุดดิน :
  2
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-53/35
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, active, isohyperthermic Ustic Dystraquerts.
สถานที่พบ  
750 เมตรจากถนนชลประทาน(บ้านดอนสามสิบ-บ้านหนองปลง) บ้านดอนสามสิบ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสระวางแผนที่  
5036 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Nakhon Pathom
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
271418
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
4
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1112.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
paddy fieldนาข้าว
อื่นๆ  
crack is width 5 mm at depth 30 cm
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
23   เมษายน   2541