สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 8 ชุดดิน
Lan | Nb | Sw | Tg | Bng | Chl | Hg | Hp |

ชื่อชุดดิน  :

  หลังสวน   Lang Suan(Lan)

กลุ่มชุดดิน :
  43
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การจำแนกดิน  
Isohyperthermic, coated Typic Quartzipsamments
สถานที่พบ  
1.2 กิโลเมตร จากบ้านไน ไปถนนดอนสัก(อยู่ด้านขวามือประมาณ 900 เมตร) บ้านทากุบ ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎ์ธานี
รหัสระวางแผนที่  
4927 III
ชื่อระวางแผนที่  
ไม่มีข้อมูล
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
753112
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-60
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2250
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
tropical Evergreen Forest and Dry Evergreen Forestป่าดิบชื้น และป่าดิบเขา
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
15   กรกฎาคม   2539