สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 24 ชุดดิน
Lam | Lh | Ls | Mik | Ni | Nk | Pat | Pi | Py | Pym | Ro | Sh | Sng | Tp | Tu | Ud | Yk | Bc | Bh | Bu | Ct | Dc | Hh | Kat |

ชื่อชุดดิน  :

  อุดร   Udon(Ud)

กลุ่มชุดดิน :
  20
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-20/52
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Typic Halaquepts.
สถานที่พบ  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5439 III
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Non Thai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
120-170
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1070
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
sparse vegetation, transplanted rice cultivation & salt making sourcesพืชพรรณขึ้นห่างๆ, การทำนาดำ และเป็นแหล่งผลิตเกลือ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
18   มกราคม   2515