สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 38 ชุดดิน
Klt | Kp | Kt | Lb | Ls | Mk | Nal | Ncu | Nd | Ng | Nk | Ntm | Pb | Pe | Pp | Sa | Sat | Ska | Tac | Tp | Tu | Ub | Wc | Wi | Bb | Bh | Bpi | Br | Cd | Ckr | Cm | Cp | Cph | Don | Dr | Hp | Kg | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ดอนไร่   Don Rai(Dr)

กลุ่มชุดดิน :
  35
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SE-14/38
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults.
สถานที่พบ  
3 กิโลเมตรทางตะวันออกของบ้านหัวหิน ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสระวางแผนที่  
5236 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Phanom Sarakham
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
657065
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
40
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1716.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
cassavaมันสำปะหลัง
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
9   พฤษภาคม   2520