สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 23 ชุดดิน
Klt | Knk | Lh | Mr | Mt | Nm | Oc | Pga | Pk | Si | Su | Suk | Tim | Tu | Ty | Wc | Wn | Ak | Ce | Cg | Ci | Cu | Dp |

ชื่อชุดดิน  :

  สีคิ้ว   Si Khiu(Si)

กลุ่มชุดดิน :
  36
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S82FN-875-
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Rhodustalfs.
สถานที่พบ  
บ้านหนองตะไคร้ 700 ทางทิศตะวันตก ของกิโลเมตรที่ 5.9 บนถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5339 I
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Nong Bua Khok
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
884496
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
270
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
-
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1181.2
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
bamboo and thorny shrubsไผ่ และไม้ละเมาะที่มีหนาม
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
  ตุลาคม   2530