สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 55 ชุดดิน
Kl | Ko | Lb | Lk | Lp | Ma | Mn | Na | Nn | Ok | On | Pb | Pth | Rb | Re | Rs | Sa | Sak | Sb | Se | Sin | Sm | Ss | St | Stu | Tan | Tc | Tq | Tr | Tt | Ay | Ba | Ban | Bbg | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bpg | Bph | Bpo | Br | Ca | Cb | Cc | Ck | Cm | Cr | Cs | Cya | Db | Dl | Dm | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  ท่าจีน   Tha Chin(Tc)

กลุ่มชุดดิน :
  12
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
14
การจำแนกดิน  
Fine, smectitic, nonacid, isohyperthermic Sodic Hydraquents.
สถานที่พบ  
1 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกฉียงเหนือของบ้านหาดเจ้าสราญ บ้านหัวตระแก ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5035 III
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Bang Khun Sai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
0.1-0.5
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1044.1
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.6
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mangrove forest, avicenia and grassป่าชายเลน, แสม และทุ่งหญ้า
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
27   พฤษภาคม   2526