สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 49 ชุดดิน
Kp | Kyo | La | Lp | Ma | Mn | Mta | Nn | Ok | On | Ph | Pn | Rb | Re | Rn | Rs | Sa | Sai | Sb | Se | Sin | Ss | Tan | Tq | Tr | Tsr | Tt | Ay | Ban | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bph | Br | Bt | Ca | Cc | Ck | Cs | Db | Dm | Don | Dp | Hd | Hk | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  ทุ่งสัมฤทธิ์   Tung Samrit(Tsr)

กลุ่มชุดดิน :
  -9
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-S-20/53
การจำแนกดิน  
Very fine, smectitic, isohyperthermic Typic Natraquerts.
สถานที่พบ  
1.5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของบ้านท่าลาดแก 100 เมตรทางด้านซ้ายของถนน ท่าลาดแกไปพิมาย ตำบลทุ่งสำริด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รหัสระวางแผนที่  
5439 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Non Sung
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
229877
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
200
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1181.1
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted and broadcasted ricesข้าวนาดำ และนาหว่าน
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
    2504