สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 49 ชุดดิน
Kp | Kyo | La | Lp | Ma | Mn | Mta | Nn | Ok | On | Ph | Pn | Rb | Re | Rn | Rs | Sa | Sai | Sb | Se | Sin | Ss | Tan | Tq | Tr | Tsr | Tt | Ay | Ban | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bph | Br | Bt | Ca | Cc | Ck | Cs | Db | Dm | Don | Dp | Hd | Hk | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  เดิมบาง   Doem Bang(Db)

กลุ่มชุดดิน :
  7
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-51/50
การจำแนกดิน  
Fine, kaolinitic, isohyperthermic Aeric (Plinthic) Endoaqualfs.
สถานที่พบ  
ทางทิศตะวันตกของคลองส่งน้ำชอย 50 ไปทางถนนมะขามเฒ่า-อู่ทอง ประมาณ 1 กิโลเมตร บ้านหนองดราทุม(1) ตำบลบ้านสา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5038 III
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Si Prachan
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
85242
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
13
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1112.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
paddy fieldนาข้าว
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
25   พฤษภาคม   2520