สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 49 ชุดดิน
Kp | Kyo | La | Lp | Ma | Mn | Mta | Nn | Ok | On | Ph | Pn | Rb | Re | Rn | Rs | Sa | Sai | Sb | Se | Sin | Ss | Tan | Tq | Tr | Tsr | Tt | Ay | Ban | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bph | Br | Bt | Ca | Cc | Ck | Cs | Db | Dm | Don | Dp | Hd | Hk | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  ช่องแค   Chong Kae(Ck)

กลุ่มชุดดิน :
  1
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
C-3/8
การจำแนกดิน  
Very-fine, smectitic, isohyperthermic (Aeric Chromic) Ustic Endoaquerts.
สถานที่พบ  
2 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของเขาตีหิน บ้านสะกระเบื้อง ตำบลช่องแก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รหัสระวางแผนที่  
5138 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Lop Buri
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
648532
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
13
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1211.9
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.1
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted riceข้าวนาดำ
อื่นๆ  
wide cracks and gilgai relief on soils
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
14   เมษายน   2509