สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 49 ชุดดิน
Kp | Kyo | La | Lp | Ma | Mn | Mta | Nn | Ok | On | Ph | Pn | Rb | Re | Rn | Rs | Sa | Sai | Sb | Se | Sin | Ss | Tan | Tq | Tr | Tsr | Tt | Ay | Ban | Bk | Bl | Bm | Bn | Bp | Bph | Br | Bt | Ca | Cc | Ck | Cs | Db | Dm | Don | Dp | Hd | Hk | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  บางเลน   Bang Len(Bl)

กลุ่มชุดดิน :
  3
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-53/34
การจำแนกดิน  
Fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts.
สถานที่พบ  
ประมาณ 250 เมตรทางทิศตะวันตกของถนนจากพระประโทน ก่อนถึงบ้านโบประมาณ 11.5 กิโลเมตร บ้านคลองกลาง ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
รหัสระวางแผนที่  
5036 III
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Ban Phaeo
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
166160
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
4
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1112.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
grass and paddyทุ่งหญ้า และนาข้าว
อื่นๆ  
crack width 1.5-2 cm at 15 cm depth
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
18   มีนาคม   2540