สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 19 ชุดดิน
Li | Ln | Lo | Nm | Ns | Pao | Png | Po | Ps | Sat | Tl | Wi | Ws | Bo | Ce | Cg | Ch | Dp | Ds |

ชื่อชุดดิน  :

  เชียงคาน   Chiang Khan(Ch)

กลุ่มชุดดิน :
  46
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N 25/3
การจำแนกดิน  
Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults.
สถานที่พบ  
บ้านนาบอน ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
รหัสระวางแผนที่  
5445 III
ชื่อระวางแผนที่  
Ban Huai Khop
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
972987
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
270
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1610.2
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.3
พืชพรรณปกคลุมดิน  
upland riceข้าวไร่
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
26   พฤษภาคม   2524