สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 2 ชุดดิน
Pao | Tl |

ชื่อชุดดิน  :

  พะเยา   Phayao(Pao)

กลุ่มชุดดิน :
  48
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
N-36/57
การจำแนกดิน  
Clayey-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Plinthic Paleustalfs.
สถานที่พบ  
บ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสระวางแผนที่  
4947 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Mae Chai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
931308
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
440
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1074.2
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.5
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous forestป่าเบญจพรรณ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
11   พฤษภาคม   2514