สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 83 ชุดดิน
Kl | Kmr | Ko | Kp | Kut | La | Lam | Lgu | Lk | Ll | Lp | Ls | Mak | Mr | Ms | Mt | Mta | Na | Nal | Ncu | Nd | Ni | Nn | Ntm | On | Pad | Pat | Paw | Pe | Ph | Pi | Pkm | Pm | Pn | Ptl | Ro | Sai | Sak | Sg | Sk | Sng | So | Sri | Ss | Stu | Ta | Tkn | Tn | Tp | Tph | Tsl | Tsr | Tt | Tu | Tuk | Utt | Vi | Wa | Wb | Ya | Yk | Ba | Ban | Bb | Bg | Bn | Bpo | Bt | Bu | Cb | Cm | Cp | Cph | Cr | Cya | Dl | Don | Gk | Hc | Hd | Hp | Hy | Ki |

ชื่อชุดดิน  :

  บางเขน   Bang Khen(Bn)

กลุ่มชุดดิน :
  2
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-53/35
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, active, isohyperthermic Ustic Dystraquerts.
สถานที่พบ  
750 เมตรจากถนนชลประทาน(บ้านดอนสามสิบ-บ้านหนองปลง) บ้านดอนสามสิบ ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
รหัสระวางแผนที่  
5036 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Nakhon Pathom
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
271418
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
4
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1112.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
paddy fieldนาข้าว
อื่นๆ  
crack is width 5 mm at depth 30 cm
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
23   เมษายน   2541