สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 1 ชุดดิน
Dl |

ชื่อชุดดิน  :

  ดงลาน   Dong Lan(Dl)

กลุ่มชุดดิน :
  28
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-30/2
การจำแนกดิน  
Fine, smectitic, isohyperthermic Vertic (Aquic) Haplustolls.
สถานที่พบ  
กิโลเมตรที่ 22 บนถนนสายจากอำเภอชุมแพ-เลย บ้านดงลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสระวางแผนที่  
5412 II
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Chum Phae
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
ไม่มีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1207.6
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
dipterocarp forest with ground cover of low bamboo and sedgesป่าเต็งรังที่ปกคลุมด้วยไผ่ขนาดเล็ก และหญ้าทรงกระเทียม
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
15   พฤศจิกายน   2511