สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 149 ชุดดิน
Kmr | Kp | Ks | Kt | Kyo | La | Lb | Li | Lk | Ln | Lo | Lp | Ls | Ly | Ma | Mk | Ml | Mn | Mr | Ms | Mt | Mta | Na | Nal | Ncu | Nd | Ng | Nk | Nm | Nn | Np | Ns | Ok | On | Pao | Pb | Pc | Pe | Ph | Pm | Pn | Png | Po | Pp | Ps | Ptg | Pth | Rb | Re | Rn | Rs | Ry | Sa | Sai | Sat | Sb | Se | Sg | Sh | Si | Sin | Sk | Ska | Sm | Sn | So | Sp | Sri | Ss | St | Su | Suk | Tan | Tc | Tk | Tl | Tm | Tn | Tp | Tph | Tq | Tr | Tsr | Tt | Tu | Ty | Ub | Ud | Utt | Wa | Wb | Wc | Wi | Wn | Ws | Yl | Yt | Ay | Ban | Bb | Bbg | Bg | Bk | Bl | Bm | Bn | Bo | Bp | Bpg | Bph | Bpi | Bpo | Br | Bt | Ca | Cb | Cc | Cd | Ce | Cg | Ch | Ci | Ck | Ckr | Cm | Cpg | Cph | Cr | Cs | Ct | Cu | Db | Dc | Dk | Dl | Dm | Don | Dp | Dr | Ds | Hc | Hd | Hg | Hk | Hp | Ht | Kg | Ki | Kk |

ชื่อชุดดิน  :

  สตึก   Satuk(Suk)

กลุ่มชุดดิน :
  35
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-30/15
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic Paleustults.
สถานที่พบ  
สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รหัสระวางแผนที่  
5541 I
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Khon Kaen
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
160-220
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1207.6
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
26.7
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mainly dipterocarp and mixed deciduous forest with parts cleared for upland crops such as kenaf, cassava etcส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณกับบางส่วนที่ถูกแผ้วถางสำหรับพืชไร่ที่ดอน เช่น ปอแก้ว, มันสำหลัง เป็นต้น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
20   มิถุนายน   2524