สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 3 ชุดดิน
Ns | Ay | Bm |

ชื่อชุดดิน  :

  นครสวรรค์   Nakhon Sawan(Ns)

กลุ่มชุดดิน :
  47
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-57/8
การจำแนกดิน  
Loamy-skeletal, mixed, superactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
ทางขวาของถนนเพชรเกษม ที่กิโลเมตรที่ 244 บ้านเขาเตา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสระวางแผนที่  
4933 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Pran Buri
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
606778
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
30
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1153
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
secondary grass, shrubs and bambooทุ่งหญ้าทุติยภูมิ, ไม้ละเมาะ และไผ่
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
11   พฤษภาคม   2513