สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 19 ชุดดิน
Lo | Nn | On | Pi | Png | Sh | Sk | Sn | Ss | Tp | Tu | Wi | Wn | Ws | Bbg | Bt | Ci | Cu | Ds |

ชื่อชุดดิน  :

  ด่านซ้าย   Dan Sai(Ds)

กลุ่มชุดดิน :
  35
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N 26/36
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiustults.
สถานที่พบ  
จากถนนตัดใหม่ 2 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของบ้านหนองบง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
รหัสระวางแผนที่  
5243 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Phu Rua
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
1240
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1238.1
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
25.5
พืชพรรณปกคลุมดิน  
mixed deciduous forestป่าเบญจพรรณ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
20   สิงหาคม   2516