สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 55 ชุดดิน
Km | Kmr | Ko | Lh | Lk | Ln | Mak | Mik | Ni | Nn | Ntm | Oc | On | Pac | Pat | Pga | Pi | Pkm | Pn | Ps | Ptg | Ptl | Rb | Rn | Ry | Sa | Sat | Sg | Sh | Sin | Sm | Sri | Stn | Suk | Tac | Tc | Tq | Tsr | Tt | Ty | Wn | Yk | Ba | Bbg | Br | Ca | Cb | Cd | Cs | Dm | Hy | Kc | Ki | Kkl | Kkt |

ชื่อชุดดิน  :

  ไทรงาม   Sai Ngam(Sg)

กลุ่มชุดดิน :
  38
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NC 45/8
การจำแนกดิน  
Coarse-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Ultic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านบึงพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
รหัสระวางแผนที่  
4942 III
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Phran Kratai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
60
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1301.5
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.3
พืชพรรณปกคลุมดิน  
sugar cane plantation. mango, kapokไร่อ้อย, มะม่วง, นุ่น
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
27   มกราคม   2520