สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 24 ชุดดิน
Kl | Ko | Kyo | Lp | Mta | On | Ph | Pti | Rb | Re | Rn | Rs | Sa | Ta | Tan | Tq | Wa | Bn | Br | Bt | Dm | Gk | Hd | Hk |

ชื่อชุดดิน  :

  วัฒนา   Watthana(Wa)

กลุ่มชุดดิน :
  1
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NC 47/40
การจำแนกดิน  
Fine, smectitic, isohyperthermic Ustic Endoaquerts
สถานที่พบ  
ประมาณ 300 เมตร ทางทิศใต้ของบ้านหนองแฉ่ง 100 เมตรทางทิศตะวันออกของทางหลวงไปเพชรบูรณ์ บ้านหนองแฉ่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
รหัสระวางแผนที่  
5240 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Nong Phai
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
157527
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
81
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.7
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.2
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted riceข้าวนาดำ
อื่นๆ  
deep cracks (50 cm. deep, >5 cm. width)
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
11   ธันวาคม   2511