สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 30 ชุดดิน
Kl | Kut | Kyo | Lgu | Lp | Mta | Nn | Ok | On | Pn | Pti | Re | Rn | Sa | Sin | Ss | Ta | Tan | Ti | Tq | Tuk | Ub | Bl | Bn | Bph | Br | Bt | Gk | Hk | Ki |

ชื่อชุดดิน  :

  เขาย้อย   Khao Yoi(Kyo)

กลุ่มชุดดิน :
  18
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SW-52/92
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Aeric Endoaqualfs.
สถานที่พบ  
1.1 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกของวัดนางแก้ว บ้านนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รหัสระวางแผนที่  
4936 II
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Ratchaburi
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
818125
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
10
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1051.8
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.9
พืชพรรณปกคลุมดิน  
transplanted riceข้าวนาดำ
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
10   มิถุนายน   2524