สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 5 ชุดดิน
Hk | Kyo | Lp | Pti | Rs |

ชื่อชุดดิน  :

  หินกอง   Hin Kong(Hk)

กลุ่มชุดดิน :
  16
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
SE-11/17
การจำแนกดิน  
Fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Typic Paleaquults.
สถานที่พบ  
200 เมตรทางทิศตะวันตกของถนนจากบ้านนา-สระบุรี บ้านไร่โพฮาก ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
รหัสระวางแผนที่  
5237 IV
ชื่อระวางแผนที่  
Changwat Nakhon Nayok
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
252887
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
15
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
ไม่มีข้อมูล
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
ไม่มีข้อมูล
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2009.3
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
28.4
พืชพรรณปกคลุมดิน  
paddy fieldนาข้าว
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
21   เมษายน   2541