สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 6 ชุดดิน
Pc | Pkm | Ps | Suk | Wn | Yl |

ชื่อชุดดิน  :

  ปากคม   Pak Khom(Pkm)

กลุ่มชุดดิน :
  -9
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
S-65/121
การจำแนกดิน  
Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic (Aquic) Plinthudults
สถานที่พบ  
ทางด้านซ้ายของถนนไปบ้านปากเม็ง ไปทางทิศตะวันออก 1.5 กิโลเมตร ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัตรัง
รหัสระวางแผนที่  
4833 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Sikao
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
20-50
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
2400
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27
พืชพรรณปกคลุมดิน  
para rubber and oil palms ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
1   พฤษภาคม   2518