สมบัติทั่วไปของโปรไฟล์ดิน
 
ค้นพบชุดดิน 13 ชุดดิน
Kmr | Kp | Ll | Ns | Png | Pp | Sg | Si | Sp | Tk | Ws | Bpi | Kg |

ชื่อชุดดิน  :

  วังสะพุง   Wang Saphung(Ws)

กลุ่มชุดดิน :
  55
รหัสหมายเลขหน้าตัดดิน  
NE-N-26-31
การจำแนกดิน  
Fine, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs.
สถานที่พบ  
ประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านน้ำอวม ทางด้านขวาของถนนขอนแก่น-เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รหัสระวางแผนที่  
5343 I
ชื่อระวางแผนที่  
Amphoe Wang Saphung
พิกัดทางทหารของบริเวณที่พบโปรไฟล์ดิน  
ไม่มีข้อมูล
ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.)   
ไม่มีข้อมูล
สภาพภูมิประเทศ  
ความลาดชัน (%)  
ภูมิลักษณะ  
วัตถุต้นกำเนิดดิน  
การระบายน้ำ  
การซาบซึมน้ำ  
การไหลบ่าของน้ำผิวดิน  
ช่วงความลึกที่พบน้ำใต้ดินในฤดูแล้ง  (ม.) 
ช่วงความสูงของน้ำที่ท่วมขังเหนือผิวดิน  (ซม.) 
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่น้ำท่วมขัง (เดือน)  
ความถี่ของการมีน้ำท่วมขัง (ครั้ง/10 ปี)  
-
ชนิดของภูมิอากาศ  
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มม.)  
1124.4
อุณหภูมิเฉลี่ย (  ํC)  
27.3
พืชพรรณปกคลุมดิน  
upland crops; cornพืชไร่ที่ดอน; ข้าวโพด
อื่นๆ  
ไม่มีข้อมูล
ชื่อผู้จำแนก  
วันที่ทำการสำรวจดิน  
18   สิงหาคม   2516